Star zayi ilanı


Star seri ilanlar sayyfasına zayi (kayıp, yitik) ilanlarınızı web sayfamız aracılığı ile verebilirsiniz.

Bölgenizde, şehrinizde yada tüm Türkiye’de görülebilecek şekilde yayınlatarak kaybettiğiniz, zayi ettiğiniz, yitirdiğiniz, kimliklerin üçüncü şahıslar tarafından kötü amaçlı kullanımlarına karşı size destek olacak şekilde  yayınlatabilirsiniz.

Kayıp edilen her kimlik, belge, resmi evrak veya şahsınızla, firmanızla, şirketinizle ilgili üzerinde açıklayıcı bilgiler bulunan dökümanlar için verilebilir.

Star Gazetesi’nde yayınlanmış olan bazı kayıp, zayi ilanları içerikleri ;
” Kimlik yerine geçen;

Sürücü Belgesi, Nüfus Cüzdanı, İşyeri Kimliği, Öğrenci Kimliği, Askeri Kimlik,

Mali Değeri olan değerli evrak olarak nitelendirilen;

Fatura, Vergi Levhası, Çek Karnesi, Yazar Kasa ruhsatı, Ödeme Kaydedici cihaz levhası ve ruhsatı, teminat mektubu, menkul kıymet alındısı, alındı belgesi, ayniyat makbuzu, Firma Kaşesi,gümrük çıkış beyannamesi, tahsilat makbuzu, ego serbest kartı, menkul kıymetler alındısı, Sanayi Sicil belgesi,

Sağlık Kuruluşlarının verdiği kimlikler;

SSK kartı, Bağkur sağlık karnesi, TSK Sağlık Karnesi, SSk sağlık karnesi, Emekli Sandığı sağlık karnesi, Sağlık karnesi, Mediko sağlık karnesi, Sağlık muayene fişi,

Araçlar İçin Kullanılan;

Araç Ruhsatı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Dekontu, Plaka, Tescil Belgesi, Muayene evrağı, C2 Kartı, K.1 belgesi, K.2 belgesi, araç vergi levhası, Operatörlük belgesi, araç giriş kartı, SRC2 belgesi, SRC4 belgesi

Sosyal Amaçlı Kullanılan Kimlikler;

Üye Kuruluş Kimliği, Dernek- Vakıf- Oda Üye Kimliği, Evlenme Cüzdanı,

Eğitim alınında kullanılan kimlik ve belgeler;
Okul kimliği, Öğrenci belgesi, diploma, çıkış belgesi, tasdikname v.b. şeklinde sıralanabilir.” gibidir. Eğer sizde bahsi geçen kıymetli evraklardan birini kayıp, zayi ettiyseniz, yada eskidiğinden yıprandığından dolayı belge olarak ibraz edemeyicek durumdaysanız ajansımız bu konuda sizi yormadan yardımcı olacaktır.

Star Zayi ilanlarınız için;

Bizlere sayfamızdaki ilan formunu doldurarak irtibat numaralarızdan arayarak, e-mail yada faks yoluyla kayıp ilan, zayi ilan, yitik ilan metninizi gönderebilirsiniz.

Gelen arama terimleri:

  • star gazetesi kayıp ilanı
  • Kayın mail
  • star gazete kimlik kayıp ilanı
  • star kayıp ilanı
Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.