Kategoriler
kayıp ilanı

kimliğimi, kartımı, diplomamı kaybettim ne yapmalıyım

Kimlik kartınız, nüfus  cüzdanınız, ehliyetinizi, iş yeri kimliğiniz, ünüversite öğrenci kimlik kartınız, askeri kimlğiniz, ilk-orta-lise-lisans-yüksek lisans- diplomanız ya da sertifikanız;

ister çalındı deyin, ister kayboldu isterseniz bulamıyorum yada yıprandı işe yaramıyor bu halde söz konusu yukarıda sayılan tüm belgeler için;

ilk olarak, ilgili idareye başvurmak icabedecektir, başvuru esnasında aşağıda verilen bilgiler işinize yarayacaktır.

 • nüfus cüzdanları için  bağlı bulunduğunuz muhtarlıktan “kayıp ilmuhaberi” almanız ve bu belge ile büyük şehirler için  bağlı bulunduğunuz semt eğer her hangi bir ilçe, kaza’ya bağlı ise ilçe nüfus idaresine, yok  eğer direk vilayetlere bağlı ise doğrudan il valiliği nüfus iadaresine yanınızda iki fotoğraf ve her ihtimale karşı söz konusu makama yazılmış …. “kaybettiğimden yenisini almak üzere, Gereğinin yapılmasını arzederim” ihtivasını taşıyan bir dilekçe ve verdi iseniz gazete ilanı’nın yayınlandığı sayfayı küpürünü kesmeksizin, gazete adı ile yayın tarihi görünecek şekilde yanınızda bulundurmanız işinize yarayacaktır.
 • iş yeri, okul kimlik ve diplomaların kaybolması durumunda, yine yukarda verilen muhtevaya sahip bir dilekçe ve tedbiren gazete ilan sayfası ile ilgili makamlara 2 adet fotoğrafla müracaat etmenizi tavsiye etmekteyiz.

Yukarıda adları geçen kimlikler için yasal durum tamamen ilgili daire insiyatifinde olup tüm kayıp, çalıntı, yitik, yıpranmış kimlikler için kayıp ilanı verme zorunluluğu vardır demekte,  tam aksine yoktur demek te yanlış yönlendirme olacaktır. Ne var ki gazetelere verilen kayıp ilanları 3. şahıslara yönelik duyuru niteliğini taşıyan, bir belge olarak tüm resmi kurumlarda geçerlilik taşımaktadır. Dolayısı ile hem kendinizi ufak bir ilan vererek güvence altına almak, hem de ilgili kuruma gidip kapıdan gazete sayfası yok diye dönme ihtimaline karşılık ilan vermenizi tavsiye ederiz.

Kategoriler
kayıp ilanı

hükümsüzdür ibaresi ne anlama gelir

Gerek resmi bir kuruma ibraz etmek üzere verilen kayıp ilanı olsun gerkse ileride yaşanabilecek olumsuz olaylara yönelik tedbir maksadı ile verilen kayıp ilanları olsun; her halukarda ilan içeriğinde söz konusu kimlik, kart, hüviyet, belge ya da resmi evrakların “geçersiz” kılındığı yönünde 3. şahıslara yönelik duyurunun olmazsa olmazı “hükümsüzdür” ya da bu muhtevayı taşıyan bir kelime olacaktır.

Kayıp ilanlarının tabiri caiz ise şekil şartlarından birisi “hükümsüzdür” ibaresidir. İlan verenlerin her ne konuda olursa olsun verecekleri kayıp ilanlarında bu anahtar kelimeyi mutlaka geçirmeleri önemle tavsiye olunur.

Kategoriler
kayıp ilanı

kayıp ilanları nasıl hesaplanır, ne kadar tutar

Kayıp ilanları’nın hesaplanması da standart seri ilan hesaplaması kapsamındadır. İlan içeriğinin nasıl hazırlanacağına dair bir önceki konuda gerekli bilgiler ilan verenler ile paylaşılmıştı;

bu noktada hesaplama formülasyonu: kelime adedi’nin kelime birim fiyatı ile çarpılması şeklinde özetlenebilir.

Kayıp ilan ücretleri = (kelime sayısı) x (kelime ücreti)

Gazeteler kelime birim rakamlarını oluştururlarken tirajlarına, sayfa maliyetlerine, ilan talebi ile baskı bölgesi sosyo ekonomik şartlarının yanı sıra rekabet ölçümleri sonucunu da göz önüne alırlar.

Yukarıdaki fiyatlar, istanbul – ankara – ege – akdeniz ve adana baskılarında geçerli olup Türkiye Baskısı ilan fiyatları yukarıda verilen fiyatların 2 katı olarak hesaplanır.

Fiyatlamalar Sabah, Posta, Hürriyet, Yeni Şafak gazetelerine ait olup diğer gazeteler için fiyatlandırmaları ilan servisimizi arayarak öğrenebilirsiniz.

Mahalli gazeteler kayıp ilan ücretleri yukarıda fiyatlara paralel olup gazete temini ve yayın günü noktalarındaki dezavantajlardan dolayı yukarıda sayılan tirajlı gazetelerin kullanılması daha uygun olmaktadır.

Kategoriler
kayıp ilanı

nerede ya da hangi gazetelerde yayınlanan kayıp ilanları geçerlidir

Kimlik, ehliyet, diploma, değerli kağıt, makbuz, vs. kaybedilen belgenin niteliği ne olursa olsun “hükümsüzlüğüne” dair verilen ilanlar ancak basılı mecrada yayınlandığı taktirde resmi makamlarda geçerlilik taşır, digital mecra  yani internet üzerinde ya da radyo v.s iletişim araçları üzerinden verilen ilanlar ancak “duyuru” niteliğinden başka bir anlam ifade etmez.

Dolayısı ile kayıp – zayi ilanları ancak gazetelerde yayınlanmak sureti ile geçerlilik kazanır. Peki hangi gazetelerde yayınlanmalıdır ?
Günlük yayın yapan tüm gazetelerde kayıp & zayi ilanları yayınlanabilir, gazete ilanının ibraz edileceği kurum tarafından aksi belirtilmedikçe yerel ölçekte günlük yayın yapan “mahalli gazetelerde” ve ulusal bazda günlük yayın yapan “tirajlı gazetelerde” bu tür ilanlar yayınlanabilir.

Günümüz imkanlarında bir çok ulusal bazda yayın yapan tirajlı gazeteler aynı halde lokal baskı ile de sınırlı bölgeler için ilan yayınlayabilmektedirler. Burada ki maksat Türkiye genelinde yayın ücreti’ne kıyasla bölgesel baskı ilan ücretlerinin nispeten daha ekonomik olmasıdır.

Aşağıda sayılan tirajlı gazeteler ulusal yayın yapabildikleri gibi aynı zamanda (İstanbul – Ankara – Ege -Adana ve Antalya baskıları olmak üzere) bölgesel yayın yapabilmektedirler.

Bunlar: Sabah gazetesi, Posta Gazetesi, Hürriyet gazetesi, Zaman gazetesi, olarak sırlanabilir.

Kategoriler
kayıp ilanı

kayıp ilanı verirken nelere dikkat edilmeli

aşağıda maddeler halinde sıralanmış bulunan ibareler,  verilen kayıp ilanlarının gerekli makamlara sunulması halinde geçerlilik şartları arasında kabul edilmelidir,

 • kaybedilen kimliğin, evrağın v.s “cinsi”,
 • kaybeden kişi ya da tüzel kişiliğin resmi makamlarda geçerli olan “tam ad – soyad ya da ünvanı”
 • yitirilme sebebi (bu noktada söz konusu evrak için  kaybolması durumunda kaybettim – kaybettik ya da çalınmış olması halinde tutulan karakol tutanağının ibraz edilmesi şartı ile çalındı – çalınmıştır ibaresi de kullanılabilir, ayrıca yıpranmadan ötürü kullanılamaz haldeki evraklar içinde kaybettim – kaybettik ibaresi kullanılmaktadır. )
 • hükümsüzdür ya da geçerliliği yoktur muhteviyatını içerir kelime,

kimi durumlarda,

 • kaybedilen evrağı veren makamın açık adı (örneğin: TOKİ’den verilen ayniyat makbuzu) ya da evrağın bağlı bulunduğu idarenin adı (örn: Maltepede Vergi Dairesi…)
 • kaybedilen evrağın muhteviyatına dair sıra numarası, sicil numarası v.s
 • kaybediliş tarihi,

kimi hallerde,

 • evrağı daha belirgin hale getirecek olan, düzenleyenin adı, üzerinde yazılı olan rakam, vadesi, alacaklısı, borçlusu ya da düzenleme tarihinin bulunduğu özellikler, (örneğin bono – senet – çek kayıplarında verilen gazete ilanları)

kayıp-ilani.net sitesinde verilen “kayıp ilanı verirken nelere dikkat edilmeli” yazısı ilan verenlerin paylaşmış oldukları deneyimlerden elde edilen pratik bilgiler olup bilimsel ya da resmi olarak yüzde yüz geçerliliği aranmamalıdır.

 

Kategoriler
kayıp ilanı

hangi kimlik – belgeler için gazeteye kayıp ilanı verilir,

aşağıda kayıp – zayi ilanı, “kaybedildiği taktirde gazetelere ilan verilen” belli başlı evrak çeşitlerini görebilirsiniz.

Kayıp kimlik kartları:

 • Nüfus Cüzdanı kayıp ilanları,
 • Öğrenci Kimliği kayıp ilanları,
 • Sigorta SGK kartları kayıp ilanları,
 • Mezuniyet – Geçici Mezuniyet Belgesi kayıp ilanları,
 • Sürücü Belgesi kayıp ilanları – (Ehliyet kayıp ilanları),
 • Sağlık Karnesi kayıp ilanları veya Sağlık Cüzdanı kayıp ilanları,
 • Askeri Kimlik kayıp ilanları,
 • Okul Diploması kayıp ilanları,
 • İdari Kurum Kimlikleri kayıp ilanları,
 • Öğrenci Pasosu kayıp ilanları,
 • Yaşlılık kartları kayıp ilanları,

Kayıp Evraklar:

 • Fatura kayıp ilanları,
 • Vergi levhası kayıp ilanları,
 • İrsaliye kayıp ilanları,
 • Yazar kasa, (ödeme kaydedici cihazlara ait vergi levhası) ruhsatı kayıp ilanları,
 • Perakende satış fişi kayıp ilanları,
 • Gider pusulası kayıp ilanları,
 • Adisyon fişi kayıp ilanları,
 • Alındı belgesi kayıp ilanları,
 • Konşimento belgesi kayıp ilanları,
 • Gümrük makbuzu, alındısı kayıp ilanları,
 • Çek koçanı – senet (bono)  kayıp ilanları,

 

 

Kategoriler
kayıp ilanı

Ucuz Kayıp İlanı vermek istiyorum

Hangi gazetelere Ucuz kayıp ilanı verebilirim?

Türkiye’nin neresinde olursanız olun mutlaka bulunduğunuz yerde yayın yapan bir gazetede ilanınızı yayınlatabiliriz. Bu gazete büyük gazete dediğimiz Hürriyet Gazetesi, Sabah Gazetesi, Posta Gazetesi, Zaman Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Yeni Şafak gazetesi, Milliyet Gazetesi ve HaberTürk gazetesi v.b ‘lerinden birisi olabileceği gibi mahalli gazete (yerel gazete) de olabilmektedir.

Gazeteye Ucuz kayıp ilanı

Türkiye’nin neresinde olursanız olun bir telefon ile Kurum Kimliği Belgesi kayıp ilanı vermeniz mümkündür. Gazeteye Ucuz kayıp ilanı, nüfus cüzdanı ilanlarınızı gazete ilan servisimiz ile kolay ve güvenilir bir şekilde verebilirsiniz.

Gazeteye iki şekilde Ucuz kayıp ilanı verebilirsiniz;

 1. yan tarafta bulunan online ilan formunu doldurarak Ucuz kayıp ilanı verebilir,
 2. ilan servisi numaralarımızı arayarak Ucuz kayıp ilanı verebilirsiniz.

Hangi gazetelere Ucuz kayıp ilanı verilir?

 • Hürriyet Ucuz kayıp ilanı
 • Sabah Ucuz kayıp ilanı
 • Posta Ucuz kayıp ilanı
 • Zaman Ucuz kayıp ilanı
 • Milliyet Ucuz kayıp ilanı
 • Cumhuriyet Ucuz kayıp ilanı
 • Yeni Şafak Ucuz kayıp ilanı
 • Yeni Asır Ucuz kayıp ilanı
Kategoriler
kayıp ilanı

Gazeteye Kurum Kimliği Belgesi kayıp ilanı vermek

Hangi gazetelere Kurum Kimliği Belgesi kayıp ilanı verebilirim?

Türkiye’nin neresinde olursanız olun mutlaka bulunduğunuz yerde yayın yapan bir gazetede ilanınızı yayınlatabiliriz. Bu gazete büyük gazete dediğimiz Hürriyet Gazetesi, Sabah Gazetesi, Posta Gazetesi, Zaman Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Yeni Şafak gazetesi, Milliyet Gazetesi ve HaberTürk gazetesi v.b ‘lerinden birisi olabileceği gibi mahalli gazete (yerel gazete) de olabilmektedir.

Gazeteye Kurum Kimliği Belgesi kayıp ilanı

Türkiye’nin neresinde olursanız olun bir telefon ile Kurum Kimliği Belgesi kayıp ilanı vermeniz mümkündür. Gazeteye Kurum Kimliği Belgesi kayıp ilanı, nüfus cüzdanı ilanlarınızı gazete ilan servisimiz ile kolay ve güvenilir bir şekilde verebilirsiniz.

Gazeteye iki şekilde Kurum Kimliği Belgesi kayıp ilanı verebilirsiniz;

 1. yan tarafta bulunan online ilan formunu doldurarak Kurum Kimliği Belgesi kayıp ilanı verebilir,
 2. ilan servisi numaralarımızı arayarak Kurum Kimliği Belgesi kayıp ilanı verebilirsiniz.

Hangi gazetelere Kurum Kimliği Belgesi kayıp ilanı verilir?

 • Hürriyet Kurum Kimliği Belgesi kayıp ilanı
 • Sabah Kurum Kimliği Belgesi kayıp ilanı
 • Posta Kurum Kimliği Belgesi kayıp ilanı
 • Zaman Kurum Kimliği Belgesi kayıp ilanı
 • Milliyet Kurum Kimliği Belgesi kayıp ilanı
 • Cumhuriyet Kurum Kimliği Belgesi kayıp ilanı
 • Yeni Şafak Kurum Kimliği Belgesi kayıp ilanı
 • Yeni Asır Kurum Kimliği Belgesi kayıp ilanı
Kategoriler
kayıp ilanı

Gazeteye Kredi Kartı kayıp ilanı vermek

Hangi gazetelere Kredi Kartı Belgesi kayıp ilanı verebilirim?

Türkiye’nin neresinde olursanız olun mutlaka bulunduğunuz yerde yayın yapan bir gazetede ilanınızı yayınlatabiliriz. Bu gazete büyük gazete dediğimiz Hürriyet Gazetesi, Sabah Gazetesi, Posta Gazetesi, Zaman Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Yeni Şafak gazetesi, Milliyet Gazetesi ve HaberTürk gazetesi v.b ‘lerinden birisi olabileceği gibi mahalli gazete (yerel gazete) de olabilmektedir.

Gazeteye Kredi Kartı Belgesi kayıp ilanı

Türkiye’nin neresinde olursanız olun bir telefon ile Kredi Kartı Belgesi kayıp ilanı vermeniz mümkündür. Gazeteye Kredi Kartı Belgesi kayıp ilanı, nüfus cüzdanı ilanlarınızı gazete ilan servisimiz ile kolay ve güvenilir bir şekilde verebilirsiniz.

Gazeteye iki şekilde Kredi Kartı Belgesi kayıp ilanı verebilirsiniz;

 1. yan tarafta bulunan online ilan formunu doldurarak Kredi Kartı Belgesi kayıp ilanı verebilir,
 2. ilan servisi numaralarımızı arayarak Kredi Kartı Belgesi kayıp ilanı verebilirsiniz.

Hangi gazetelere Kredi Kartı Belgesi kayıp ilanı verilir?

 • Hürriyet Kredi Kartı Belgesi kayıp ilanı
 • Sabah Kredi Kartı Belgesi kayıp ilanı
 • Posta Kredi Kartı Belgesi kayıp ilanı
 • Zaman Kredi Kartı Belgesi kayıp ilanı
 • Milliyet Kredi Kartı Belgesi kayıp ilanı
 • Cumhuriyet Kredi Kartı Belgesi kayıp ilanı
 • Yeni Şafak Kredi Kartı Belgesi kayıp ilanı
 • Yeni Asır Kredi Kartı Belgesi kayıp ilanı
Kategoriler
kayıp ilanı

Gazeteye Geçici Mezuniyet Belgesi Kayıp ilanı vermek

Hangi gazetelere Geçici Mezuniyet Belgesi kayıp ilanı verebilirim?

Türkiye’nin neresinde olursanız olun mutlaka bulunduğunuz yerde yayın yapan bir gazetede ilanınızı yayınlatabiliriz. Bu gazete büyük gazete dediğimiz Hürriyet Gazetesi, Sabah Gazetesi, Posta Gazetesi, Zaman Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Yeni Şafak gazetesi, Milliyet Gazetesi ve HaberTürk gazetesi v.b ‘lerinden birisi olabileceği gibi mahalli gazete (yerel gazete) de olabilmektedir.

Gazeteye Geçici Mezuniyet Belgesi kayıp ilanı

Türkiye’nin neresinde olursanız olun bir telefon ile Geçici Mezuniyet Belgesi kayıp ilanı vermeniz mümkündür. Gazeteye Geçici Mezuniyet Belgesi kayıp ilanı, nüfus cüzdanı ilanlarınızı gazete ilan servisimiz ile kolay ve güvenilir bir şekilde verebilirsiniz.

Gazeteye iki şekilde Geçici Mezuniyet Belgesi kayıp ilanı verebilirsiniz;

 1. yan tarafta bulunan online ilan formunu doldurarak Geçici Mezuniyet Belgesi kayıp ilanı verebilir,
 2. ilan servisi numaralarımızı arayarak Geçici Mezuniyet Belgesi kayıp ilanı verebilirsiniz.

Hangi gazetelere Geçici Mezuniyet Belgesi kayıp ilanı verilir?

 • Hürriyet Geçici Mezuniyet Belgesi kayıp ilanı
 • Sabah Geçici Mezuniyet Belgesi kayıp ilanı
 • Posta Geçici Mezuniyet Belgesi kayıp ilanı
 • Zaman Geçici Mezuniyet Belgesi kayıp ilanı
 • Milliyet Geçici Mezuniyet Belgesi kayıp ilanı
 • Cumhuriyet Geçici Mezuniyet Belgesi kayıp ilanı
 • Yeni Şafak Geçici Mezuniyet Belgesi kayıp ilanı
 • Yeni Asır Geçici Mezuniyet Belgesi kayıp ilanı