Kategoriler
kayıp ilanı

kayıp ilanı verirken nelere dikkat edilmeli

aşağıda maddeler halinde sıralanmış bulunan ibareler,  verilen kayıp ilanlarının gerekli makamlara sunulması halinde geçerlilik şartları arasında kabul edilmelidir,

  • kaybedilen kimliğin, evrağın v.s “cinsi”,
  • kaybeden kişi ya da tüzel kişiliğin resmi makamlarda geçerli olan “tam ad – soyad ya da ünvanı”
  • yitirilme sebebi (bu noktada söz konusu evrak için  kaybolması durumunda kaybettim – kaybettik ya da çalınmış olması halinde tutulan karakol tutanağının ibraz edilmesi şartı ile çalındı – çalınmıştır ibaresi de kullanılabilir, ayrıca yıpranmadan ötürü kullanılamaz haldeki evraklar içinde kaybettim – kaybettik ibaresi kullanılmaktadır. )
  • hükümsüzdür ya da geçerliliği yoktur muhteviyatını içerir kelime,

kimi durumlarda,

  • kaybedilen evrağı veren makamın açık adı (örneğin: TOKİ’den verilen ayniyat makbuzu) ya da evrağın bağlı bulunduğu idarenin adı (örn: Maltepede Vergi Dairesi…)
  • kaybedilen evrağın muhteviyatına dair sıra numarası, sicil numarası v.s
  • kaybediliş tarihi,

kimi hallerde,

  • evrağı daha belirgin hale getirecek olan, düzenleyenin adı, üzerinde yazılı olan rakam, vadesi, alacaklısı, borçlusu ya da düzenleme tarihinin bulunduğu özellikler, (örneğin bono – senet – çek kayıplarında verilen gazete ilanları)

kayıp-ilani.net sitesinde verilen “kayıp ilanı verirken nelere dikkat edilmeli” yazısı ilan verenlerin paylaşmış oldukları deneyimlerden elde edilen pratik bilgiler olup bilimsel ya da resmi olarak yüzde yüz geçerliliği aranmamalıdır.